top of page
Kompass som peker nord

hjelp og støtte

FRAMI støtter ved å undervise og tilby kurs, samlinger og foredrag.

 

FRAMI gir deg råd og veiledning.

 

FRAMI kan avlaste din virksomhet med konkrete administrative oppgaver.

Kurs

Her vil det komme mer informasjon om våre kurs, samlinger og foredrag.

Erfaring og kompetanse

Her kommer det mer informasjon om hva FRAMI best kan hjelpe deg med.

 

FRAMI jobber med å utvikle tjenester, produkter og prosjekter for både bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner. Vi er spesielt opptatt av bærekraft og inkludering, men har også erfaring fra andre områder. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

bottom of page