top of page
Løvetanneblader

OM FRAMI

Ordet FRAMI er norrønt og har flere betydninger.

 

FRAMI betyr til gagn for noen, dugende.

FRAMI er en hjelper, en som støtter og skaper framgang. FRAMI betyr også ære, sømmelig og anstendig.

Hva er FRAMI?

FRAMI er en ideell virksomhet som jobber for bærekraftig utvikling, klimareduksjon og sosialt entreprenørskap.

FRAMI har som målsetting å kombinere bærekraftige løsninger for økt klimareduksjon med kvalifisering og sysselsetting av personer utenfor arbeidslivet.

Hva betyr det i praksis?

Støtte:

FRAMI støtter ved å undervise og tilby kurs, samlinger og foredrag. FRAMI gir råd, veiledning og kan avlaste din virksomhet med konkrete administrative oppgaver.

Framgang:

FRAMI skaper framgang ved å bistå i utviklingsprosjekter og utredninger.

FRAMI hjelper deg med prosjektledelse og innovasjon. 

 

FRAMI kan også ta på seg midlertidige lederoppgaver, mens du leter etter den perfekte lederkandidaten for din virksomhet.

Ære:

FRAMI hjelper deg å nå FNs bærekraftsmål, inkludere flere i din virksomhet og synliggjør alt det gode du gjør. 

bottom of page